Pokuta za provoz ČOV Blatnice

V březnu tohoto roku provedli inspektoři  ČIŽP  kontrolu provozu ČOV Blatnice pod Svatým Antonínkem a vypouštění odpadních vod z této ČOV za rok 2010. Jejím majitelem je obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, provozovatelem kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu je právní subjekt Služby obce Blatnice, příspěvková organizace.

Na základě předložených kontrolních rozborů vzorků odpadních vod inspekce zjistila překročení povolené hodnoty ve vzorku odpadní vody a to o 38% proti povolení uvedené v rozhodnutí vodoprávního úřadu Veselí nad Moravou

Kromě toho subjekt  v roce 2010  provedl místo 12 jen 6 rozborů vzorků odpadních vod, přitom četnost rozborů byla stanovena rozhodnutím vodoprávního úřadu a je tím pro provozovatele závazná. V lednu 2010 oznámil starosta obce ČIŽP a vodoprávnímu úřadu poruchu ČOV a přerušení provozu na 1 týden. Odstávka provozu však trvala bez dalšího oznámení až 25.6.2010. Podle názoru inspekce docházelo po celou tuto dobu k překračování hodnot platného povolení. Odpovědná osoba za provoz ČOV nevykonávala svou funkci řádně, o havárii ČOV nebyl vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP poskytnut žádný oficiální záznam, hlášení apod. Vodní tok, do kterého byly odpadní vody z  ČOV vypouštěny, je přítokem významného vodního toku Morava. V neposlední řadě MěÚ Veselí nad Moravou uložil v srpnu 2010 provozovateli ČOV pokutu ve výši 20 000  Kč za to, že  neudržoval obecní ČOV v řádném stavu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení právem chráněných zájmů.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem uložila ČIŽP ve Zlíně pokutu ve výši  100 000 Kč. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal.

P1040901.jpg

Ivana Awwadová, mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 14.09.2011 –Admin Administrator ; Přečteno 4157 x
Vytisknout