Pokuta za porušení vodního zákona

Za porušení vodního zákona udělila  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)  milionovou  pokutu společnosti Karlovarské silnice, a.s.

Inspektoři ČIŽP při opakované kontrole zjistili, že z opuštěného areálu bývalé obalovny silničních drtí Bochov  odtékají odpadní vody s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) přímo do Lomnického potoka. Lokalita se nachází v povodí vodárenské nádrže Stanovice, která zásobuje vodou Karlovy Vary a okolní obce.  Společnost Karlovarské silnice, jako majitel areálu, odmítá nést odpovědnost za řešení špatného stavu na lokalitě. Ten je důsledkem nedostatečně řešené staré ekologické zátěže, která pochází ze  sedmdesátých let minulého století, kdy  manipulace s PCB neodpovídala požadavkům vodohospodářského zabezpečení. 

  „Jediná možnost, jak vyřešit tento stav, je odstranit všechny kontaminované zeminy, protože čištění vod je pouze řešením důsledků současného stavu, nikoli jeho příčin“, uvádí Ing. Bednář, vedoucí karlovarské pobočky ĆIŽP.

Od roku 2005 se jedná už  o čtvrtou pokutu za porušení vodního zákona, kterou inspekce této společnosti udělila. Ta  podala ve třech předchozích případech žalobu  na odvolací orgán Ministerstva životního prostředí ČR. Všechny  žaloby byly vždy soudem zamítnuty. Společnost  rozporovala zejména právní kvalifikaci vod tj. že se jedná o vody odpadní. Tento fakt však potvrdil jak odvolací orgán, tak Městský soud v Praze.

V roce  2011 požádala společnost  Karlovarské silnice,a.s. o uzavření smlouvy na úhradu nákladů spojených s likvidací starých ekologických zátěží  Ministerstvo financí.

Případ bude i v roce 2012 pobočkou ČIŽP v Karlových Varech dále sledován.

Bochov.jpg

 

Bochov 1.jpg

 

 

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 21.02.2012 –Admin Administrator ; Přečteno 4907 x
Vytisknout