Pokuta za nelegální těžbu dřeva

Česká inspekce životního prostředí  (dále ČIŽP)  v  Hradci Králové  uložila společnosti  Lesní insvestiční s.r.o. pokutu ve výši 150 000 Kč za nezákonnou těžbu dříví a poškození lesní půdy u Přelouče na Pardubicku.

V lednu letošního roku obdržela ČIŽP podnět, ve kterém starosta obce Sopřeč upozorňoval na poškození lesních cest v katastru uvedené obce. Inspektoři během vyšetřování podnětu zjistili, že poškození lesní půdy a lesních cest bylo způsobeno svážením dříví z nezákonné těžby na majetku společnosti Lesní investiční s.r.o.  Následkem této činnosti vznikly na cestách 20 až 50 cm hluboké vyjeté koleje  v  délce 1,5 km. „Tímto nezákonným jednáním vlastník lesa ohrozil stabilitu lesního porostu a  negativně ovlivnil vodní režim lokality, navíc  místy poškodil i  kořeny stromů“, uvádí Ing. Baranyai, vedoucí oddělení ochrany lesa, oblastního inspektorátu v Hradci Králové.

ČIŽP na základě zjištěných nedostatků zahájila správní řízení a uložila pokutu uvedené společnosti, ale i fyzické osobě, která dříví svážela. Inspekce navíc přikázala zarovnání vyjetých kolejí. Proti pokutě se nikdo neodvolal.

V průběhu správního řízení, během dubna letošního roku, inspektoři při kontrole zjistili, že na uvedeném lesním majetku nařezal neznámý pachatel stromy na ploše cca 2 ha, přitom část nařezaných stromů zasahovala i do majetku sousedních vlastníků lesa. ČIŽP podala v této věci trestní oznámení, nicméně policii se dosud nepodařilo zjistit pachatele.  Zároveň nařídila do poloviny června 2011 pokácet nařezané stromy. Vlastník lesa však tento termín nesplnil, stromy  kácel během letního období a těžbu  dokončil  až koncem září. Navíc během zpracovávání dříví opět poškodil  lesní půdu a odvozní cestu, takže sousední vlastníci lesa museli pro odvoz svého dříví používat několikanásobně delší náhradní trasu. „ Inspekce v průběhu letního období opakovaně vyzývala vlastníka lesa i zpracovatelské subjekty k urychlení těžby a asanaci vyjetých kolejí, tyto výzvy  nebyly akceptovány,“ dodává Ing. Baranyai.

Na základě uvedených skutečností  zahájila  ČIŽP správní řízení o uložení další pokuty a opatření k nápravě.

 

Sopreč 1.jpg

 

Sopreč 2.jpg

 

Soperč 3.jpg

Ivana Awwadová, mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 28.11.2011 –Admin Administrator ; Přečteno 4471 x
Vytisknout