Pokuta za likvidaci zvláště chráněných druhů živočichů

ČIŽP uložila společnosti CPI Park Žďárek, a.s. pokutu ve výši 1 350 000 Kč za likvidaci stanoviště zvláště chráněných druhů živočichů u obce Žďárek u Ústí nad Labem.

Na téměř 55 ha zemědělské půdy  chtěla společnost vybudovat logistické centrum. Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebyl tento záměr společnosti povolen.  Lokalita je stanovištěm hned několika chráněných živočichů, ale především silně ohroženého chřástala polního (Crex crex) a kriticky ohroženého střevlíka druhu Carabus auratus.  Výjimky na zásah do prostředí výše uvedených druhů  nebyly investorovi nikdy vydány.

Po nepovolení investice nechala společnost své pozemky rozorat hlubokou orbou a plošně pokejdovat, což vedlo k plošnému úhynu všech vývojových stádií kriticky ohroženého střevlíka. Při provádění zemědělských prací došlo k přímému rušení  volně žijících  druhů ptáků a dalších živočichů včetně těch druhů, které patří mezi zvláště chráněné a ke zničení jejich hnízd.

Pokutovaná společnost se  proti rozhodnutí inspekce odvolala, ale MŽP rozhodnutí v odvolacím řízení potvrdilo, takže je v současné době pravomocné.

P1200366 Carabus auratus.jpg

P1160684Žďárek.jpg

Ivana Awwadová,mluvčí ČIŽP

 

Zveřejněno: 29.08.2011 –Admin Administrator ; Přečteno 4878 x
Vytisknout