Pašování zvířat

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Pašování zvířat

Porušování úmluvy CITES zamezující nezákonnému mezinárodnímu obchodu s chráněnými a zvláště chráněnými druhy živočichů a rostlin je druhem trestné činnosti, při jejímž odhalování a postihování Česká inspekce životního prostředí spolupracuje s celními orgány ministerstva vnitra.

V roce 2000 bylo odhaleno celkem 53 pokusů o pašování, z toho 15 při vývozu a 38 při dovozu*). ČIŽP odebrala v roce 2000 celkem cca 11 976 exemplářů, z toho 6662 kaktusů, 270 motýlů, 888 kousků korálů (+ dalších 139 kg korálů, které nebyly počítány) a 2074 sněženek ze Slovenska apod . Vše uvedené především při dovozu. K nezákonnému obchodu s papoušky dochází naopak hlavně při vývozu z naší republiky (14 z 15 případů – 112 ze 131 ks). Bylo několik případů nezákonných dovozů výrobků z CITES exemplářů, především výrobky z hadí či krokodýlí kůže, ze slonoviny, trofeje, různým způsobem nakládaní živočichové apod. Hodnota exemplářů se pohybuje od několika korun (svazky sněženek) do několika tisíc (želvy, ještěři, papoušci) či desítek tisíc (velcí papoušci, dravci).

V roce 2001 bylo odhaleno do data 25.7.2001 celkem 10 zatím v evidenci shromážděných pokusů o dovoz (za rok 2001 není dosud uzavřená evidence). Počet případů je relativně menší, množí se případy nepovolených dovozů suvenýrů ze zahraničí, kde dominují v poslední době preparované hlavy aligátorů a hadi naložení v alkoholu (používaní též k medicínským účelům), dále případy dovozu kaviáru (v poslední době několik).

ČIŽP dále v roce 2000 uložila celkem 93 pokut dle zákona 16/1997 Sb., v celkové částce 685 400 Kč. Za rok 2001 není zatím statistika úplná.

Mezi zajímavé případy patřil nezákonný dovoz 5 lahví alkoholu s naloženými kobrami Naja naja (12.9.2000), dále nezákonný vývoz 100 ks papoušků 11 druhů (20.9.2000), opakované dovozy kaktusů několika českými občany z Bolivie a Mexika (13.3.2000 – 87 a 70 ks, 11.12.1999 – 1698, 2318 a 1847 ks, 3.12.1999 – 2202 ks, dovoz výrobků z hadí a z krokodýlí kůže z Thajska (20.3.2000 - více než 50 ks), podobný dovoz z JARu (5.6.2000 – cca 200 ks výrobků).

Počet odhalených případů pašování v poslední době spíše klesá, poněkud se mění metody “dovozců”. Odebrané exempláře se umisťují nejčastěji do záchranných center, povolených MŽP.

V současné době se ČIŽP OOP věnuje kontrole držení dravců v zajetí, největší pozornost se přitom věnuje sokolům (v loňském roce proběhla kontrola všech u nás chovaných sokolů a rarohů, výsledky se zpracovávají) a orlům. Kontrola orlů držených v zajetí na našem území probíhá v letošním roce, je kontrolováno dodržování podmínek výjimek a jsou odebírány vzorky krve na prokázání původu chovaných dravců. Proběhlo zatím několik odběrů, při nichž byly odebrány vzorky z více než 20 exemplářů orla skalního a orla mořského.

*) Pokud jde o statistiky pašování, tak není tento termín příliš přesný, protože existuje pouze statistika zabavených exemplářů CITES. Zde jsou uvedeny všechny případy, kdy došlo k dovozu či vývozu bez platných dovozních či vývozních povolení a kromě klasického “pašování” jsou uvedeny i případy, kdy šlo pouze o neznalost zákona (zpravidla menší zásilky). Do stejné statistiky jsou zahrnuta i zabavení pro neprokázání původu, prodeje či chovu bez registračního listu či výjimky, nedodržení podmínek výjimky a podobně. Tyto případy nejsou do výše uvedených údajů započítány. Odebrání 888 kusů korálů v roce 2000 se týkalo dovozu z roku 1997.

 

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
Praze dne 10. srpna 2001

Zveřejněno: 10.08.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 13290 x
Vytisknout