PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 792/2012 - vzory formulářů

Konsolidovaná verze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 792/2012,
kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006

 

- ke stáhnutí v češtině nebo na stránkách s přístupem k evropské legislativě (EUR-Lex)

- downloadable in English - Commission Implementing Regulation (EC) No 792/2012 or on the website with access to European legislation (EUR-Lex)

Konsolidované právní předpisy je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah!

This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents!

 

Zveřejněno: 14.08.2016 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 3837 x
Vytisknout