POZASTAVENÍ DOVOZU - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/1915 - platné a účinné od 9.11.2017 do 16.10.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1915 ze dne 19. října 2017 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie, účinnost od 9.11.2017 do 16.10.2019

česká verze - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/1915 nebo na stránkách s přístupem k evropské legislativě (EUR-Lex)

English version - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1915 or on the website with access to European legislation (EUR-Lex)

Zveřejněno: 30.10.2017 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 1008 x
Vytisknout