POZASTAVENÍ DOVOZU - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/736 - platné a účinné od 28.5.2015

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/736, ze dne 7. května 2015, o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie, účinnost od 28.5.2015

česká verze - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/736 nebo na stránkách s přístupem k evropské legislativě (EUR-Lex)

English version - Commission Implementing Regulation (EU) 2015/736 or on the website with access to European legislation (EUR-Lex)

Zveřejněno: 14.08.2016 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 786 x
Vytisknout