POZASTAVENÍ DOVOZU - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/736 - platné a účinné od 28.5.2015 do 8.11.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/736, ze dne 7. května 2015, o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie, účinnost od 28.5.2015 do 8.11.2017

česká verze - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/736 nebo na stránkách s přístupem k evropské legislativě (EUR-Lex)

English version - Commission Implementing Regulation (EU) 2015/736 or on the website with access to European legislation (EUR-Lex)

Od 9.11.2017 nabývá účinnosti Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1915, které nahrazuje Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/736.

Zveřejněno: 14.08.2016 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 1700 x
Vytisknout