Okolí Spolany a dioxiny

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dne 2.12. 2002 proběhlo jednání, Ing. Evy Tylové, pověřené řízením ČIŽP, s Hlavním hygienikem a náměstkem ministryně zdravotnictví MUDr. Michaelem Vítem, zástupcem Veterinární správy ČR Dr. Jiřím Drápalem a ředitelem odboru environmentálních rizik MŽP Ing. Karlem Bláhou, CSc. Na jednání si přítomní vyměnili informace o druzích a výsledcích měření vzorků půdy, povrchové i pitné vody a živočišných produktů v okolí Spolany Neratovice, jež všechny zmíněné instituce po letošních povodních prováděly. Účastníci jednání se shodli na tom, že vzhledem k různorodosti poznatků bude třeba svěřit zkompletované výsledky odborníkům z univerzit a výzkumných ústavů. V následujících dnech budou tito odborníci osloveni a požádáni o posudek, pak bude možno oznámit přesné složení týmu, který by měl vydat stanovisko a doporučení pro občany žijící v tomto regionu do konce prosince t.r. Již v této chvíli se však účastníci jednání shodli, že spíše než s ohledem na následky povodní, které jsou teprve vyhodnocovány, tak vzhledem ke starým ekologickým zátěžím v dané oblasti lze předpokládat určitou kontaminaci některou ze škodlivých látek na některých místech, např. v Libišské strouze. Pěstování drůbeže či ryb ke spotřebě na těchto místech nelze proto považovat za vhodné.

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
V Praze dne 3. prosince 2002
Zveřejněno: 03.12.2002 –Admin Administrator ; Přečteno 11288 x
Vytisknout