Obecné právní normy

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění účinném do 31.12.2014 
  • Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, účinný od 1.1.2015
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném do 31.8.2012 (zejména pak hlava VIII - §§ 293-308), účinný do 31.12.2014 
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný od 1.1.2015
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: 29.11.2012 –Admin Administrator ; Přečteno 80193 x
Vytisknout