Obchodovali s kriticky ohroženými želvami a nevedli o tom záznamy. Od inspektorů ČIŽP dostali pokutu sto tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Ostravě uložili pokutu sto tisíc korun společnosti AGROPET s.r.o. za několikanásobné porušení zákona o obchodování s ohroženými druhy chráněnými mezinárodní úmluvou CITES[1]. Firma, která provozuje zverimexy v Moravskoslezském kraji, obchodovala s kriticky ohroženými suchozemskými želvami zelenavými a vroubenými, aniž by plnila povinnosti dle platné legislativy.

„Zjistili jsme, že u 34 exemplářů těchto želv nenahlásila společnost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jejich prodej a úhyn a také nevedla záznamy o obchodu s těmito exempláři, jak jí ukládá zákon. Některé exempláře navíc prodala v rozporu s nařízeními Evropské unie dalším držitelům. Při stanovení výše pokuty jsme přihlédli mj. k tomu, že předmětem přestupků byly exempláře druhů přímo ohrožených vyhubením,“ vysvětlil Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. Společnost AGROPET s.r.o. se proti pokutě neodvolala a sankce tak nabyla právní moci.

Želvy zelenavé i želvy vroubené jsou kriticky ohrožení býložraví plazi. V přírodě se vyskytují především v jižní a jihovýchodní Evropě.[1] http://www.cizp.cz/Co-je-CITES

Zveřejněno: 04.04.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 886 x
Vytisknout