Neziskové organizace

Agentura EMAS
http://www.ceu.cz/emas/

Agentura Gaia
http://www.ecn.cz/gaia/

Agentura koniklec
http://www.koniklec.cz

BEZK
http://www.bezk.ecn.cz

CALLA, sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.ecn.cz

České centrum čistší produkce
http://www.cpc.cz

Česká společnost pro životní prostředí
http://www.csvts.cz/cse/

Český a Slovenský dopravní klub
http://dopravniklub.ecn.cz

Český svaz ochránců přírody
http://www.ecn.cz/csop/

Děti Země
http://www.detizeme.cz

Doprava pro 21. století – společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA
http://doprava21.ecn.cz

Ekologický právní servis
http://www.i-eps.cz

Europarc ČR
http://www.europarc.cz

Evropská asociace pro sluneční energii – Eurosolar.cz
http://www.eurosolar.cz

Greenpeace
http://www.greenpeace.cz

Hnutí Brontosaurus
http://www.brontosaurus.cz

Hnutí Duha
http://www.hnutiduha.cz/home.php

Jihočeské matky
http://www.jihoceskematky.cz

MOS – společnost pro ochranu ptactva
http://www.mos.d2.cz

Nadace partnerství
http://www.nadacepartnerstvi.cz/nove/index.html

Nadace rozvoje občanské společnosti
http://www.nros.cz

Nadace sluníčko
http://slunicko.ecn.cz

Nadace VIA
http://www.nadacevia.cz

Nesehnutí
http://nesehnuti.ecn.cz

Občanská iniciativa Pankrác
http://www.applet.cz/ospraha4/

Občanská iniciativa Suchomasty
http://www.ceskykras.cz/ois/

Oživení
http://www.greenways.cz

Pražské matky
http://pmatky.ecn.cz

Sdružení mladých ochránců přírody
http://www.smop.cz

Sněm dětí české republiky pro životní prostředí
http://www.koniklec.cz/sdcr_ind.shtml

Seven
http://www.svn.cz

SOS - Praha
http://www.ecn.cz/GreenCircle/sos/sos.html 

Sphagnum, společnost pro ochranu přírody a ekologický výzkum
http://www.sphagnum.cz

Společnost pro rozvíjení občanské odpovědnosti
http://spolecnost.misto.cz/_MAIL_/

Společnost pro trvale udržitelný život
http://www.czp.cuni.cz/stuz/phprs/index.php

Tereza
http://www.terezango.cz

Ústav pro ekopolitiku
http://uep.ecn.cz/index.shtml

VITA
http://www.vitaova.cz

Zelený kruh
http://www.zelenykruh.cz

Zveřejněno: 12.05.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 59751 x
Vytisknout