Nešetrnou těžbou dřeva ohrozil vlastník lesy na Kokořínsku

Česká inspekce životního prostředí v Ústí n/Labem uložila vlastníkovi lesa ze Suchdola nad Lužnicí pokutu ve výši 1 500 000 Kč za závažné poškození lesa těžkou technikou v okolí obce Bylochov na Kokořínsku.  

Na základě podnětu provedli inspektoři ochrany lesa v roce 2010 šetření v lokalitě Bylochov na Kokořínsku.  Při šetření  zjistili, že vlastník lesa  nešetrnou těžbou  dřeva  poškodil půdní povrch v lese, rozjezdil původní i nově vybudované přibližovací linky a cesty v délce 2 km. Lesní cesty byly rozježděny až na šířku 4 metry a některé rýhy byly hluboké až 1m.

Vybudováním přibližovacích linek, údržbou a výstavbou lesní dopravní sítě vlastník lesa  ohrozil stabilitu lesních porostů i poškozených stromů a  přispěl ke zvýšení nebezpečí eroze v této lokalitě. Následkem větru a přívalových dešťů pak došlo k vývratům zbylých stromů v nejvíce proředěné části porostu, k masivní erozi a k narušení vodního režimu lokality.

Po zvážení všech okolností a faktů případu uložila ČIŽP vlastníkovi lesa pokutu ve výši 1 500 000 Kč, což je zatím nejvyšší pokuta v historii, kterou oddělení ochrany lesa ústeckého inspektorátu ČIŽP uložilo. Pokutovaný se proti rozhodnutí inspekce odvolal, ale MŽP v odvolacím řízení napadené rozhodnutí potvrdilo, takže v současné době je pravomocné.

Inspekce dále zvažuje zahájení správního řízení o uložení  opatření k nápravě, aby byl vlastník nucen důsledky své činnosti napravit alespoň v míře, která je ještě možná,“ dodává Ing. Jana Moravcová, ředitelka oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí n/Labem.

 

ul1.jpg

ul3.jpg

Ivana Awwadová, mluvčí ČIŽP

 

 

 

Zveřejněno: 01.08.2011 –Admin Administrator ; Přečteno 3615 x
Vytisknout