Naši inspektoři se zúčastnili společné kontroly přeshraniční přepravy odpadů na hranicích se Slovenskem

Praha, 4. září 2014 - Na bývalém česko-slovenském hraničním přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma se konala poslední týden v srpnu společná kontrolní akce pracovníků MŽP, ČIŽP, celní správy a dopravní i cizinecké policie. Akce byla zaměřena na přepravu odpadů, které přes Českou republiku putují do jiných států, anebo se do České republiky vozí k dalšímu využití. Kontrola proběhla na české i slovenské straně a bylo zjištěno pouze několik administrativních nedostatků, závažné porušení zákona zjištěno nebylo.

 V rámci kontrolní akce bylo zkontrolováno přes 200 kamionů a u 36 vozidel naši inspektoři společně s celní správou a dopravní a cizineckou policií provedli podrobnou prohlídku. Byly zaznamenány tři případy přeshraniční přepravy odpadů, u kterých naši inspektoři objevili nedostatky ve vyplnění doprovodného formuláře s povinnými informacemi o zásilce odpadů a u jednoho z nich chybělo i povinné označení, které dle zákona musí vozidlo převážející odpad mít. Jednalo se pouze o administrativní nedostatky, řidiči byli poučeni o správném vyplnění doprovodného dokladu. Zjištěné nedostatky budou dále řešeny s odesilateli zásilek. Závažné porušení předpisů kontroloři nezjistili.

Tyto přeshraniční kontroly odpadů se konají pravidelně a jsou i součástí projektů sítě IMPEL „Prosazovací akce“. Nyní probíhá další z těchto projektů, jehož se účastní 25 zemí a v rámci vykonávaných kontrol se v něm zjišťuje míra porušování evropské legislativy při přeshraniční přepravě odpadů a jsou uskutečňovány výměny inspektorů. V rámci předchozího projektu „Prosazovací akce“, který probíhal v období od března 2012 do listopadu 2013 bylo provedeno přes 22 000 kontrol v celé  Evropě a bylo zjištěno, že 35 % přeprav odpadů bylo v rozporu s nařízením o přepravě odpadů. Zjištěná porušení byla různá od administrativních nedostatků až po nelegální přepravy elektronického a komunálního odpadu.

Kontakt pro více informací:

 

Mgr. Pavla Sibřinová

Tisková mluvčí

Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností

Česká inspekce životního prostředí

 

tel.: +420 222 860 348

mobil: +420 731 405 072

e-mail: sibrinova_pavla@cizp.cz

 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

Zveřejněno: 08.09.2014 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 1427 x
Vytisknout