Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe navštěvují neukáznění návštěvníci

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem kontrolovali minulý víkend ve spolupráci s Policií ČR a se Správou CHKO Labské pískovce Národní přírodní rezervaci (NPR) Kaňon Labe. Předmětem společných kontrol bylo dodržování  základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, dodržování podmínek souhlasu k vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a dodržování zákazu vstupu do podzemních prostor pseudokrasových jeskynních objektů v NPR Kaňon Labe. 

 

„Zjistili jsme porušování základních podmínek ochrany národních přírodních rezervací (zákon o ochraně přírody a krajiny), kdy byly pod pěti skalními převisy nalezeny stopy nepovoleného táboření a rozdělávání ohňů mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. Původce této činnosti se bohužel nepodařilo dohledat. Dále jsme zjistili, že při provozování boulderingu (tj. druh lezení provozovaný bez lana na malých skalních blocích nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí) je používáno magnesium, které poškozuje povrch některých skal. Původce této činnosti se také nepodařilo identifikovat,“ popsal Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem. 

 

Hlavním cílem společných kontrol byly pseudokrasové jeskyně  resp. dodržování zákazu vstupu do podzemních prostor (např. Bílá a Bivakové jeskyně), kde žijí vrápenci malí (savci řádu letouni), kteří jsou podle zákona o ochraně přírody krajiny kriticky ohroženým druhem. „Podle našich informací docházelo k porušování zákazu vstupu do těchto prostor takřka pravidelně. Na internetu bylo dokonce nabízeno pořádání hromadných akcí - návštěvy podzemí v Labských pískovcích,“ upozornil Vacek.  

 

Vzhledem k tomu, že národní přírodní rezervaci navštěvují neukáznění návštěvníci, budou inspektoři ve spolupráci s policisty, stráží ochrany přírody a s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Labské pískovce tyto společné akce opakovat. Namátkové kontroly, a to především o víkendech, budou provádět i v příštím roce.

 

Zveřejněno: 25.11.2015 – Jana Jandová ; Přečteno 824 x
Vytisknout