Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 - PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 338/97

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Konsolidované znění textu zveřejněné v Úředním věstníku, platné a účinné od 5.2.2015

- ke stáhnutí v češtině nebo na stránkách s přístupem k evropské legislativě (EUR-Lex)

- downloadable in English - Commission Regulation (EC) No 865/2006 or on the website with access to European legislation (EUR-Lex)

 

Konsolidované právní předpisy je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah!
This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents!

Vzory formulářů jsou zde

Zveřejněno: 14.08.2016 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 8276 x
Vytisknout