Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů

Konsolidované znění textu zveřejněné v Úředním věstníku: 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů, které se mění nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1775 ze dne 6. října 2015,

Konsolidované právní předpisy je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah!

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů, a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 737/2010

-

Zveřejněno: 14.08.2016 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 3593 x
Vytisknout