Nepotřebný majetek státním organizacím - Osobní vozidla

Česká inspekce životního prostředí nabízí k bezúplatnému převodu nepotřebná vozidla. Jedná se o majetek, který byl pro zastarání navržen k vyřazení z evidence ČIŽP.

Tato nabídka platí pouze pro OSS.

Seznam nepotřebného majetku je v příloze této zprávy.

V případě Vašeho zájmu nebo bližší informaci o nabízený majetek nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu: 222  860 358 nebo emailu: vlastimil.vobornik@cizp.cz, nejpozději však do 28. 2. 2020

V opačném případě budeme toto považovat za projev nezájmu o naší nabídku.


Seznam nepotřebného majetku státním organizacím - Osobní vozidla
Zveřejněno: 12.02.2020 – Pavel Bartos ; Přečteno 95 x
Vytisknout