Na hřbitově se kácely stromy

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Mladá fronta Dnes – region Praha 6.4.2001

Na hřbitově se kácely stromy

Staré město (kla) - Pokácení osmi vzrostlých stromů, především akátů, přivedlo včera na Starý židovský hřbitov Českou inspekci životního prostředí. Ta na místě zastavila kácení dalších stromů až do okamžiku, než Židovské muzeum spravující proslulý středověký hřbitov předloží doklady o nezbytnosti zásahu.

Ze dvou stromů zbyly už jen pařezy, šest zůstalo bez koruny. “U těch jsme povolili zlikvidovat je, protože ze stromů zůstalo už jen torzo, které stejně neobrazí. Zakázali jsme ale kácení dalších stromů, což mělo muzeum v plánu,” sdělil hlavní inspektor Václav Beroušek.

Na to, že se v jedné z největších pamětihodností Prahy kácejí stromy, upozornili inspektory Pražané. Ti si všimli toho, že se na Starém židovském hřbitově kácí v době, kdy skončilo období vegetačního klidu a na stromech hnízdí havrani.

Lidé volali i na obvodní úřad první městské části, o sanaci stromů ale neměl tušení ani odbor životního prostředí. Ten sice nemá pravomoc rozhodovat o zeleni v této kulturní památce, ale ze zákona vyplývá povinnost mu takový případ sdělit. To muzeum neučinilo. Židovské muzeum má dnes předložit inspekci životního prostředí znalecký posudek hodnotící zdravotní stav stromů a doklady o tom, kdo kácení v kulturní památce povolil. Teprve poté se inspekce vyjádří k tomu, zda sanace stromů byla oprávněná a v souladu se zákonem. “Ředitel Židovského muzea kácení stromů vysvětloval tím, že stromy jsou v tak špatném zdravotním stavu, že ohrožují okolí. Slovní vyjádření nestačí, požadujeme, aby předložil znalecký posudek nebo povolený projekt,” sdělil inspektor. Ředitel Leo Pavlát včera nebyl telefonicky k zastižení.

   

Zveřejněno: 06.04.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 10917 x
Vytisknout