Na Znojemsku byly zadrženy kamiony s nelegálním odpadem

Dne 2.8.2010 ve večerních hodinách informovala Policie ČR pracovníky ČIŽP v Brně o návozu nelegálních odpadů do areálu bývalých kasáren pohraniční stráže v k.ú. Hrabětice.

Dne 3.8.2010 se na místo  dostavili zástupci ČIŽP OI Brno, Policie ČR, MěÚ Znojmo, OŽP a Celního úřadu Znojmo. Na místě byly nalezeny 4 hromady odpadů,  převážně plastů. Před vjezdem do areálu byla ještě téhož dne  zadržena 2 nákladní vozidla z Rakouska, která přivážela další odpady  ve 2 velkoobjemových kontejnerech.  Jednalo se o pneumatiky a plasty.

Vzhledem k tomu, že nájemce areálu, kterým je rakouský státní příslušník, nemá k nakládání s odpady v ČR souhlas podle zákona o odpadech, konstatovala ČIŽP, že se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 jedná o nepovolenou přeshraniční přepravu odpadů.

Celní úřad proto na místě nařídil  přerušení přepravy a  odstavení obou vozidel, zadržel doklady k vozidlům a k nákladům a zakázal oběma vozidlům pokračování v jízdě.

Veškeré informace byly neprodleně postoupeny MŽP, které s rakouskou stranou bude řešit vrácení odpadů, včetně odvezení odpadů již vyložených v areálu, zpět do Rakouska.

Policie ČR zvýšila nad areálem dohled a má dosud na místě hlídku.  ČIŽP by také chtěla poděkovat Policii Hrušovany nad Jevišovkou, MěÚ OŽP Znojmo a Celní správě Znojmo za perfektní spolupráci, díky které se  včas podařilo předejít dalšímu nelegálnímu návozu odpadů.

odpad v korbe 3.8.10 (1).jpg

pneu 3.8.10.jpg

odpad v areálu 3.8.10 (1).jpg

odpad v areálu 3.8.10 (2).jpg

Zveřejněno: 11.08.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 3645 x
Vytisknout