Na Jindřichohradecku bylo zajištěno 99 ks druhu Uromastyx ornata (trnorep zdobený) a 14 ks druhu Cerastes cerastes (zmije rohatá)

Praha, 23. října 2014 -  Pracovníci Celní správy na Jindřichohradecku zajistili 99 ks druhu Uromastyx ornata (trnorep zdobený) a 14 ks druhu Cerastes cerastes (zmije rohatá). Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) byla k akci přizvána dne 9.10.2014 jako odborný konzultant. Na místě pracovníci ČIŽP určili druhy živočichů a jejich stupeň ochrany.

Vzhledem k tomu, že nebyly k plazům předloženy žádné doklady, byly tyto druhy celníky zajištěny. Druh Uromastyx ornata je řazen do přílohy B Nařízení komise (EU) č. 750/2013 ze dne 29. července 2013, jedná se tak o druh podléhající mezinárodní úmluvě CITES, konkrétně CITES II. Pracovníci celní správy proto tyto jedince po zajištění předali inspekci, která je následně předala do záchranného centra ZOO Plzeň. Druh Cerastes cerastes není řazen pod úmluvu CITES, inspekce proto tyto jedince nemohla od celníků převzít, věc byla následně řešena přes veterinární správu.

Účelem mezinárodní úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES)., které vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí. Tato povolení jsou nutná při přechodu exemplářů CITES přes hranice států. V případě, že obchod ohrožuje daný druh na přežití, povolení nejsou žadateli vydána. V současné době má úmluva CITES celkem 180 členů, Česká republika je členskou zemí od 1.1.1993.

Úmluva CITES se vztahuje nejen na živé organismy, ale také na jakékoli jejich části nebo výrobky z nich. Mohou to tak být např. sošky, řezby ze vzácných dřevin či slonoviny, výrobky z kůží a kožešin nebo např. výrobky tradiční asijské medicíny obsahující výtažky z chráněných rostlin nebo živočichu apod. Více o úmluvě CITES se můžete dočíst na našich webových stránkách v sekci Témata – CITES http://www.cizp.cz/CITES

 

Kontakt pro více informací:

 

Mgr. Pavla Sibřinová

Tisková mluvčí

Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností

Česká inspekce životního prostředí

 

tel.: +420 222 860 348

mobil: +420 731 405 072

e-mail: sibrinova_pavla@cizp.cz

 

Zveřejněno: 23.10.2014 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 1685 x
Vytisknout