NOVÉ PŘÍLOHY A, B, C a D - nařízení Komise (EU) 2019/2117 - účinné od 14.12.2019

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2117 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, platné a účinné od 14. 12. 20179 a nahrazující nařízení Komise (EU) č. 2017/160.

ke stáhnutí v češtině nebo na stránkách s přístupem k evropské legislativě (EUR-Lex)
Zveřejněno: 02.01.2020 – Zdeněk Novák ; Přečteno 333 x
Vytisknout