NOVÉ PŘÍLOHY A, B, C a D - nařízení Komise (EU) 2017/160 - účinné od 4.2.2017

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/160, ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, platné a účinné od 4. 2. 2017 a nahrazující nařízení Komise (EU) č. č. 2016/2029

- ke stáhnutí v češtině nebo na stránkách s přístupem k evropské legislativě (EUR-Lex)
Zveřejněno: 01.02.2017 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 1464 x
Vytisknout