NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Konsolidovaný text nařízení (ES) č. 338/97 zveřejněný v Úředním věstníku:

- ke stáhnutí v češtině  nebo na stránkách s přístupem k evropské legislativě (EUR-Lex)
- downloadable in English  - Council Regulation (EC) No 338/97 or on the website with access to European legislation EUR-Lex
Konsolidované právní předpisy je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah!
This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents!
 

 

Zveřejněno: 14.08.2016 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 15901 x
Vytisknout