Musíme se lépe starat o oceány

Oceány, které tvoří 70 % naší planety, jsou ohroženy znečištěním, nelegálním rybolovem, pirátstvím a obchodem s lidmi. Deset miliónů tun odpadků končí každý rok v oceánech. Každému jednotlivému kusu plastu trvá staletí, než se rozloží.  S novou agendou pro oceány chce EU zajistit, aby naše oceány byly bezpečné a čisté a chce posílit mezinárodní správu oceánů.  Po schválení Komunikace o mezinárodní správě oceánů v listopadu 2016 vysocí představitelé EU a EK prezentovali  seznam toho, co můžeme a měli bychom udělat pro oceány.

Agenda obsahuje 14 skupin činností ve třech prioritních oblastech: 1) zlepšení mezinárodního rámce správy oceánů; 2) snížení lidského tlaku na oceány a zajištění podmínek pro udržitelnou „modrou ekonomiku a  3) posílení mezinárodního výzkumu a sbírání dat v oblasti oceánů.  

Oceány jsou životně důležité klimatické regulátory, absorbují 25 % vytvořeného  CO2 . Jsou domovem křehkých ekosystémů, jako jsou pobřežní útesy. EU bude usilovat o jejich ochranu a obnovu. EU se zavázala vyčlenit 10 % svých vod jako chráněné oblasti do roku 2020. Prostřednictvím twinning projektů, finančních prostředků na výzkum a výměnou osvědčených postupů se bude EU snažit působit na rozšíření těchto mořských rezervací po celém světě.

V boji s „mořem  plastů“  bude Komise aktualizovat pravidla pro odstraňování odpadů pro plavidla, a požadovat účinné globální strategie pro plastové odpadky a mikro - plasty. V souladu s Akčním plánem oběhového hospodářství bude rozvíjet novou strategii pro plasty s ohledem na snížení odpadků v moří v roce  2017 s cílem snížení odpadků v moři nejméně o 30 % do roku 2020.  EU bude hostit příští mezinárodní  konferenci  „Náš oceán“ ve dnech  5. - 6.  října 2017 na Maltě.   Ta bude také první příležitostí k  provedení inventury a zjištění, jestli již můžeme odškrtnout nějaké položky  na seznamu.

Zveřejněno: 30.03.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1369 x
Vytisknout