Místní představitelé volají po zvýšení rozpočtu finančního nástroje LIFE

 Evropský výbor regionů  znovu  podpořil  LIFE - Evropský program pro životní prostředí a klimatickou změnu a vyzývá k navýšení jeho rozpočtu po roce 2020. Ve střednědobém hodnocení vyzval Evropský výbor regionů  Evropskou komisi  ke zvýšení alokace finančních prostředků pro granty na akce v rámci programu LIFE pro přírodu a biologickou rozmanitost a zvýšení jeho celkového rozpočtu po roce 2020.  Evropský výbor regionů znovu potvrdil roli programu LIFE v boji proti nerovnoměrnému a nedostatečnému provádění a prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí ve členských státech.  

Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Evropského výboru regionů  na sebe vzala  aktivní roli v rámci  střednědobého hodnocení programu LIFE, finančního nástroje EU pro projekty  na podporu životního prostředí, ochrany přírody a opatření v oblasti klimatu  v celé EU.  

Shromáždění EU místních a regionálních orgánů vyjádřilo své znepokojení nad omezeným rozpočtem finančního nástroje LIFE, který v průběhu Víceletého pracovního programu (MAWP) na období 2014-2020 představuje pouze 0,3% z celkové výše prostředků. Místní představitelé obnovili svoji výzvu z roku 2012 a vyžadují podstatné navýšení rozpočtu programu a důrazně doporučují, udržení a posílení podprogramu na opatření v oblasti klimatu po roce 2020 v důsledku rostoucí potřeby přizpůsobit se změně klimatu a snížení emisí skleníkových plynů.

Evropský výbor regionů proto vyzývá Evropskou komisi, aby zvýšila dlouhodobou udržitelnost a přenositelnost výsledků z jednotlivých projektů hrazených z nástroje LIFE s cílem dále zvýšit celkovou výkonnost programu. Místní a regionální představitelé doporučili další rozvoj on-line platformy inovace na pomoc s vyhledávání napodobitelných eko-nápadů a vytvoření tematických sítí projektů v prioritních oblastech. LIFE je součástí strategie Evropa 2020 a politickou prioritou  Výboru  regionů na podporu inteligentního růstu a udržitelných pracovních míst.

Zdroj: Evropský výbor regionů

Zveřejněno: 16.02.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1384 x
Vytisknout