Letos potřetí byli odhaleni pašeráci slonoviny

Již potřetí v tomto roce byli odhaleni pašeráci sloních klů na letišti Václava Havla. Ve středu zadrželi celníci cestujícího, který se pokoušel nezákonně vyvézt do Asie 15 ks slonoviny o celkové hmotnosti 23,76 kg.

Podle pracovníků České inspekce životního prostředí se jedná o kly slona afrického a zabavené kly pocházely ze 4 sloních jedinců.

Veškeré kly byly cestujícímu příkazem zabaveny a staly se tak majetkem státu. O jejich dalším osudu bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí, exempláře jsou obvykle nabídnuty organizacím k výukovým, výstavním či vědeckým účelům.

V roce 2014 byly zadrženy již dvě zásilky sloních klů, které směřovaly do Vietnamu.  První případ byl odhalen v lednu, kdy byla zabavena slonovina o celkové hmotnosti 33,05 kg. V červnu zadrželi celníci 35,3 kg sloních klů. Dále máme informace o dvou případech pašování slonoviny z Německa, kdy se jednalo o 31 kg a 62 kg této komodity, tu se snažili vyvézt čeští občané vietnamského původu do Asie.

Sloni jsou zařazeni do přílohy A/I úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), jsou tedy jedněmi z nejpřísněji chráněných živočichů. Slonovina je velmi tvrdý materiál a používá se hlavně na luxusní řežby a dekorativní předměty. Její cena se na asijském trhu pohybuje kolem $ 1 500 za kilogram, na čínském trhu je cena téměř dvojnásobná, $ 2 865 za kilogram.

Případ byl předán Policii ČR a bude dále šetřen jako podezření z trestného činu neoprávněného zacházení s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Jana Rambousková

Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností

Zveřejněno: 12.08.2014 –Jana Rambousková ; Přečteno 1868 x
Vytisknout