Lakovna dílů porušila zákon o ochraně ovzduší. Dostala pokutu 150 tisíc korun.

Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili v říjnu 2016 pokutu 150 tisíc korun společnosti HAJDIK a.s., se sídlem v Jablůnce.  Jedná se o lakovnu dílů převážně pro automobilový průmysl a železniční dopravu, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.

Firma porušila zákon o ochraně ovzduší, když nedodržela každoroční interval pro měření emisí těkavých organických látek na vzduchotechnických výstupech u jednotlivých lakovacích pracovišť.

„Celkově se jednalo o nedodržení měření u šesti lakovacích boxů. Společnost HAJDIK také nedodržela interval pro měření emisí NOx (oxidy dusíku) a CO (oxid uhelnatý) na spalovacím zařízení pro ohřev lakovací kabiny,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

K uložené pokutě se provozovatel odvolal, ale MŽP ji v říjnu 2018 potvrdilo v plné výši.

 

 

Zveřejněno: 01.11.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 437 x
Vytisknout