Konference voda a půda a setkání expertní skupiny pro vodu a půdu

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Cagliari (Itálie) – Konference Voda a půda (Water and Land Conference) a následné zasedání expertní skupiny Water and Land Expert Team Meeting, realizované v rámci sítě ve dnech 4. – 6.10.2017

 

Přítomen za ČIŽP: Ing. Daniel Grůza, vedoucí odd. ochrany vod OI Ostrava

 

Zaměřením konference byla kontrolní činnost na úseku ochrany vod a půdy. Konference zprostředkovala vzájemnou výměnu informací (good practices) organizací v rámci IMPELu. Dodatečně bylo rozhodnuto o následném konání zasedání Expertního týmu, jehož náplní bylo představení návrhu možné další činnosti v roce 2018 a odtevřená diskuze nad možnými projekty.

 

Ze široké problematiky ochrany vod a půdy byl důraz kladen na problematiku zemědělství, nedostatku vody, kontaminaci pesticidy, nadměrné odběry vod apod.

 

Obecné příspěvky upozorňovaly především na esenciální důležitost vody pro společnost s tím, že voda „nezná hranice“, velká část příspěvků zdůrazňovala problematiku vlivu zemědělství (některé příspěvky demonstrovaly  tento vliv na konkrétních příkladech s tím, že problematika zemědělského znečištění není prvotně tak zjevná, jako bodové zdroje, o to větší dopad na vodní zdroje má. Rovněž v jižních zemích je zemědělství největším odběratelem vod a to pro zálivku zemědělských plodin.

Problematika nadlimitních odběrů naopak nabývá na významu v souvislosti s projevy klimatických změn v posledních letech a zvláště v aridnějších jihoevropských zemích se jedná skutečně o významný problém. Kdysi odpovídající povolení je nutné revidovat a aktualizovat dle stávajícího stavu zásoby vod, povolující orgán musí vycházet z aktuálních informací.

 

Celoevropským problémem se stává kontaminace vod pesticidy.

 

Přednáška kriminalisty (Interpol – UNEP) ohledně environmentální kriminality: snaha nadnárodních korporací ovládnout přístup k vodním zdrojům, dříví, rybaření, odpad, minerály, divoká zvířata. Prezentovány dále kauzy – virus z Ruska schopný uzavřít vodní zdroje energie, korupce při výstavbě přehrady, ilegální výroba a související vypouštění odpadních vod, převzetí kontroly nad vodovody v Aleppu.

 

Dále prezentovány zkušenosti z Dánska se skladováním statkových hnojiv, Itálie – měřením izotopů dusíku stanovení procentuálního zastoupení jednotlivých zdrojů kontaminace, omezování používání pesticidů na preventivní bázi, problematika používání dronů (chystaný nový předpis EU), infrasnímkování skládek -  zjišťování netěsností, recyklace použitých vod.

 

Expert Team – diskutovány možné nové projekty, požadavek na nabídku dalších zemí pořádat konference a expertní meetingy. Hledání nových projektů v rámci IMPEL. Diskutována možnost rozšířit IRI na další oddělení (odvětví) rezortu.

 

 

 

Zapsal: Ing. Daniel Grůza, 27.11.2017

 

Zveřejněno: 27.11.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 210 x
Vytisknout