Komise vydala zprávu o účinnosti nařízení EP a Rady (EU) č. 995/2010 kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky během prvních dvou let jeho provádění

Ve zprávě se konstatuje, že EU je na dobré cestě k dosažení svých cílů v boji proti nezákonné těžbě a souvisejícímu nezákonnému obchodu se dřevem, ale problémy stále přetrvávají. Některé pozitivní trendy jsou ale viditelné, a sice že operátoři v EU postupně podnikají kroky, aby zajistili zákonnost svých dodavatelů,  a spotřebitelé v EU mají větší povědomí o problému nezákonné těžby dřeva.  Nařízení  má také motivovat země produkující dřevo, aby  vyvíjely systémy na  posuzování shody s požadavky právních předpisů. Nicméně, více úsilí je stále zapotřebí,  a to jak ze strany členských států, tak i soukromého sektoru, aby byla zajištěna účinná a efektivní aplikace nařízení.  Od roku 2014 došlo k významnému pokroku v implementací nařízení  EP a Rady (EU) č. 995/2010 v celé EU. Zatímco v červenci 2014 nebylo v souladu s tímto nařízením  18  členských států,  v červnu 2015 se jejich počet  snížil na 4 (Řecko, Maďarsko, Rumunsko a Španělsko). Komise zahájila řízení pro porušení práva proti těmto členským státům v roce 2015. Je také všeobecně známo, že nařízení je významným přínosem k mezinárodnímu úsilí o zastavení odlesňování a znehodnocování lesů, zachování biologické rozmanitosti a boji proti změně klimatu. Výsledky hodnocení budou využity k dalšímu zlepšení implementace a aplikace tohoto nařízení.

 

Zdroj: EK

Zveřejněno: 24.02.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1284 x
Vytisknout