Kácení stromů poblíž prodejen Lidl

Na základě podnětu sdělovacích prostředků prověřila ČIŽP případy kácení stromů poblíž prodejen Lidl. V současné době registruje 12 takových případů, z toho jen u tří případů bylo firmě Lidl vydáno povolení. U 9 případů tedy došlo k porušení zákona 114/1992 Sb, o ochraně přírody. Až na jediný případ (Vyškov) není znám subjekt, který dřeviny pokácel, ani ten, kdo kácení zadal. V současné době 7 případů vyšetřuje Policie ČR jako trestní oznámení na neznámé pachatele. ČIŽP je v kontaktu s policejním prezidiem a dané případy podrobně monitoruje. Případ ukázal na významný aspekt týkající se ochrany přírody: Dozor nad stavební činností a dodržování stavebního povolení (včetně nepřekročení povoleného kácení) přísluší stavebním úřadům, dozor nad kácením mimolesních dřevin přísluší orgánům, jež vydávají povolení ke kácení, tedy obecním nebo městským úřadům jako orgánům ochrany přírody. ČIŽP však od těchto orgánů nedostala podněty k prošetření.

Tato zkušenost byla pro ČIŽP podnětem k rozhodnutí učinit takové kroky, které by její působení obrátily k systematičtější dohlédací činnosti. Zahajuje proto jednání se stavebními úřady a městskými úřady a magistráty, aby jí poskytly přehled o větších stavbách. Pomocí takové databáze bude ČIŽP moci nejen na základě nahodilých podnětů, ale i podle vlastní koncepce kontrolovat porušování zákona o ochraně přírody související se stavební činností.

Od této cesty si ČIŽP slibuje posílení spolupráce mezi orgány veřejné správy a posílení účinnosti uplatňování zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
V Praze dne 20.10.2003

Zveřejněno: 08.01.2004 –Admin Administrator ; Přečteno 12554 x
Vytisknout