Japonsko detekovalo vysokou úroveň olova v odpadu, který Thajsko odmítlo

Japonská vláda objevila potenciálně nebezpečnou úroveň olova ve 200 tunách šrotu, které thajské úřady odmítly dovézt z Japonska. Export nebezpečného odpadu je zakázán japonskou legislativou v souladu s Basilejskou konvencí a mezinárodní smlouvou, která má za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí proti nepříznivým účinkům nebezpečného odpadu. Nejnovější událost však ukazuje, že vnitrostátní právo může postrádat zuby. Ministerstva životního prostředí a průmyslu detekovala úroveň olova desetkrát vyšší než je standard podle legislativy, a to zřejmě proto, že v odpadu se nacházely desky plošných spojů.  Ministerstva varovala vývozce v prefektuře Ósaka písemně, aby se ujistil, že podobný problém se již nebude opakovat. Šrot byl exportován do Thajska na recyklaci, ale thajské orgány zjistily v srpnu 2014, že obsahuje nebezpečný elektronický odpad. Thajská vláda odmítla tento šrot importovat, protože neobdržela předem oznámení o nebezpečných látkách, které je požadováno Basilejskou konvencí.  Odpad byl zaslán zpět do Japonska v srpnu letošního roku a Ministerstva životního prostředí , ekonomiky,  obchodu a  průmyslu zjistila úroveň olova  mnohem vyšší, než je povoleno pro vývoz. Přestože vývoz elektroodpadu je řízen podle úmluvy, byl zjištěn rostoucí počet případů, kde elektroodpad je záměrně exportován jako součást šrotu.

Zveřejněno: 02.11.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1497 x
Vytisknout