Inspektoři zkontrolovali letos 93 malých vodních elektráren, 17 jich nedodrželo zákon

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedli letos kontroly 93 malých vodních elektráren zaměřené na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U 17 elektráren (cca 18 procent) zjistili porušení zákona.

Kontroly probíhaly plošně po celé České republice. „Týkaly se 57 vodních toků. Provedli jsme celkem 135 místních šetření, Některé elektrárny jsme prověřili vícekrát. Speciální pozornost byla zaměřena na ty elektrárny, které už v minulosti při svém provozu zákon porušily,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

 

Z kontrol vyplynulo, že 17 provozovatelů malých vodních elektráren nedodrželo zákon. „Inspektoři při letošních kontrolách zjistili závažné nedostatky a zahájili 12 správních řízení o uložení pokuty. Právní moci už nabylo 7pokut v celkové výši 91 tisíc korun. Další správní řízení se připravují,“ uvedla Zdeňka Vaňková, vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP.

 

Porušení zákona bylo zjištěno na tocích Bělá, Desná, Jihlava, Kamenice, Krupá, Morava, Mikulášovický potok, Mže, Sázava, Strážný potok, Teplá Vltava. Na řece Krupá byla zjištěna dvě porušení vodního zákona. U ostatních řek došlo vždy k jednomu porušení.

 

Oproti loňsku se stav na vodních tocích zlepšil. „Opakovaná kontrolní činnost ČIŽP, větší technologická kázeň provozovatelů malých vodních elektráren i příznivější počasí – to vše se podílelo na menším počtu porušení zákona oproti roku 2015. Například v červenci letošního roku bylo oproti stejnému období roku 2015 zaznamenáno měřícími stanicemi ČHMÚ ve sledovaných profilech až trojnásobně větší množství průtoků,“ vysvětlil Erik Geuss.

 

Stejně jako loni i letos pomohli inspektorům ČIŽP monitorovat stav vody také vodáci prostřednictvím webu www.suchejezy.cz. „Letošní rok byl, co se týká stavu vod, pro vodáky velmi příznivý. Přesto jsme se na ČIŽP obrátili s 9 podněty převážně z našich nejvíce navštěvovaných turistických řek. Změny vodních stavů a případnou nesjízdnost části toku dokáže vyvolat i manipulace na jedné vodní elektrárně, která může rozkolísat hladinu až o desítky centimetrů a ovlivnit několik níže položených malých vodních elektráren,“  řekl Petr Ptáček, majitel Vodácké školy záchrany a vodáckého webu raft.cz.

ČIŽP věnuje kontrole dodržování minimálních zůstatkových průtoků dlouhodobě velkou pozornost. „Od roku 2010 do konce listopadu 2016 bylo provedeno 592 šetření na malých vodních elektrárnách, uložili jsme 86 pokut za porušení vodního zákona. Právní moci nabyly pokuty v celkové výši 1 882 509 korun. Dodržování minimálních zůstatkových průtoků na vodních tocích budeme i nadále kontrolovat,“ doplnil Geuss.

Prezentace

Zveřejněno: 07.12.2016 – Jana Jandová ; Přečteno 1038 x
Vytisknout