Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem provedli loni 1564 kontrol a uložili 171 pokut za více než 6,3 milionu korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 572 kontrol, což je o 708 více než v roce 2017 (15 864) a uložila 2547 pravomocných pokut (o 108 méně než v roce 2017) v celkové výši 100 274 621 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2018 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (855), což je několikaletý trend. V Ústeckém kraji provedli inspektoři 1564 kontrol a uložili 171 pravomocných pokut. Celková částka pokut uložených Oblastním inspektorátem ČIŽP v Ústí nad Labem dosáhla výše 6 312 140 korun.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun. „Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽ

Z celorepublikového hlediska byla vloni nejvyšší uložená pokuta pět milionů korun. Dostala ji společnost Kalibo s.r.o. Firma převzala velké množství (7708 tun) odpadů, aniž byla k jejich převzetí oprávněna. Druhou nejvyšší pokutu tři a půl milionu korun uložili inspektoři ČIŽP státnímu podniku Lesy ČR, za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění cca 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

 

Nejvyšší pokuta vyměřená Oblastním inspektorátem Ústí nad Labem byla 400 tisíc korun společnosti DEMONTEX CV s.r.o. Firma prováděla pro obec úpravy a údržby místních komunikací v Boleboři-Orasíně na Chomutovsku a používala k tomu odpady. „Společnost DEMONTEX CV takto v letech 2016 a 2017 nelegálně upravila celkem 15 kilometrů místních komunikací v Orasíně a okolí. Použila k tomu struskové kamenivo z lomu Kalek a porušila tak zákon o odpadech,“ uvedl Jaroslav Hájek pověřený řízením Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem. Druhou nejvyšší pokutu 363 320 korun uložili inspektoři firmě VITRABLOK, s.r.o. za odběr 17 039 m3 povrchových vod pro potřeby výrobního závodu nad rámec platného integrovaného povolení. „Třetí nejvyšší sankci 250 000 korun dostala společnost Femme Plus, s.r.o., která ve vodohospodářsky nezabezpečené betonové retenční nádrži v areálu v Bezděkově nedovoleně uskladnila 3500 m3 látek závadných vodám (těžké kovy, ropné uhlovodíky, kyseliny aj.),“ uvedl Hájek.

 

Inspektoři provedli také 593 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 206 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 649 400 korun. Zabaveno bylo 163 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 2045 neživých exemplářů (výrobky). „Nejznámějším loňským případem, kterého se účastnili naši inspektoři CITES, byl podíl na rozkrytí organizované skupiny zabývající se zabíjením tygrů a výrobou tygřích produktů. Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července 2018, se podílelo 175 příslušníků celní správy a šest inspektorů ČIŽP, kteří v případu figurovali jako odborní konzultanti. Bylo provedeno sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Medializovaný případ je nyní u soudu,“ doplnil Geuss.

PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2018 - OI Ústí nad Labem
Zveřejněno: 30.05.2019 – Jana Jandová ; Přečteno 310 x
Vytisknout