Inspektoři z České inspekce životního prostředí provedli vloni v Jihočeském kraji 1293 kontrol a uložili 264 pravomocných pokut za více než 8 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 572 kontrol, což je o 708 více než v roce 2017 (15 864) a uložila 2547 pravomocných pokut (o 108 méně než v roce 2017) v celkové výši 100 274 621 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2018 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (855), což je několikaletý trend. V Jihočeském kraji provedli inspektoři 1293 kontrol a uložili 264 pravomocných pokut v celkové výši 8 024 371 korun.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun. „Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska byla vloni nejvyšší uložená pokuta pět milionů korun. Dostala ji společnost Kalibo s.r.o. Firma převzala velké množství (7708 tun) odpadů, aniž byla k jejich převzetí oprávněna. Druhou nejvyšší pokutu tři a půl milionu korun uložili inspektoři ČIŽP státnímu podniku Lesy ČR, za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění cca 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

 

Nejvyšší pokuta vyměřená Oblastním inspektorátem v Českých Budějovicích byla 350 tisíc korun. „Dostal ji provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Plané nad Lužnicí, podnikatel Jan Sedlák. Za rok 2016 zaslal nepravdivé hlášení o nakládání s odpady. V hlášení bylo uvedeno, že 1447 tun nebezpečných odpadů a 297 tun odpadů kategorie ostatní předal společnosti EKOMEX, s.r.o. Ta však odpady nikdy fyzicky nepřevzala a není jasné, kde odpady skončily,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice. Druhou nejvyšší pokutu dostal státní podnik DIAMO za to, že neprováděl omezení sekundární prašnosti při rekultivačních pracích na odkališti v katastru obce Dívčice na Českobudějovicku.

Inspektoři provedli také 593 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 206 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 649 400 korun. Zabaveno bylo 163 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 2045 neživých exemplářů (výrobky). „Nejznámějším loňským případem, kterého se účastnili naši inspektoři CITES, byl podíl na rozkrytí  organizované skupiny zabývající se zabíjením tygrů a výrobou tygřích produktů. Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července 2018, se podílelo 175 příslušníků celní správy a šest inspektorů ČIŽP, kteří v případu figurovali jako odborní konzultanti. Bylo provedeno sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Medializovaný případ je nyní u soudu,“ doplnil Geuss.

PPT - Výsledky činnosti ČIŽP - OI České Budějovice

Zveřejněno: 21.05.2019 – Jana Jandová ; Přečteno 311 x
Vytisknout