Inspektoři uložili pokutu 400 tisíc obci Číměř za přijímání odpadů nad povolenou kapacitu

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 400 tisíc korun obci Číměř na Třebíčsku, která do svého zařízení k přijímání odpadů přijala více odpadů, než měla povoleno krajským úřadem. Kapacitu zařízení překročila o více než 23 procent.

„Při kontrole v říjnu 2016 jsme zjistili, že nevyhovující stav trvá už nejméně dva roky. Obec nechala do svého zařízení postupně navézt o bezmála 13 tisíc tun odpadů více, než měla povoleno. Většinou se jednalo o stavební odpady, zeminu a kamení. U řady přijatých odpadů nebyly doloženy dokumenty o tom, že složení odpadů odpovídá normám pro uložení na povrchu terénu,“ uvedl Jan Panský ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

 

Inspektoři přitom už obec Číměř za stejné porušení zákona pokutovali v roce 2011. „Tehdy to bylo 30 tisíc korun, nyní je pokuta podstatně vyšší, protože svého nezákonného jednání si již museli být velmi dobře vědomi. Navíc, pokud u odpadů využívaných na nezabezpečeném terénu nejsou provedeny řádné rozbory, vzrůstá riziko ohrožení kvality povrchových a podzemních vod,“ vysvětlil důsledky nelegálního ukládání odpadů Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

 

Obec se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí však její odvolání zamítlo a sankci potvrdilo.

vyzaduji

vyzaduji

vyzaduji

Zveřejněno: 08.09.2017 – Jana Jandová ; Přečteno 1127 x
Vytisknout