Inspektoři ČIŽP uložili pokutu 100 tisíc korun městu Ostrava za špatně provedený ořez stromů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Ostravě uložili pokutu 100 tisíc korun Statutárnímu městu Ostrava za poškozující ořez 19 javorů rostoucích v aleji na sídlišti v Ostravě-Porubě. Město se tak dopustilo porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Sankce je pravomocná.

Při kontrole inspektoři zjistili, že ořezem javorů na ulicích U Sportoviště a Spartakovců, který provedli zaměstnanci Městského obvodu Poruba v lednu a únoru 2017, bylo odstraněno asi 90 procent objemu korun těchto stromů. „Z původních korun zůstala jen torza. Došlo k hluboké redukci primární koruny až na kosterní větve bez ponechání větví nižšího řádu. Výrazně se snížila schopnost stromů zachycovat prachové částice, tlumit hluk, teplotní extrémy a odrážet sluneční paprsky. Nešetrným zásahem se zkrátila délka jejich života. V důsledku velkého množství ran vzniklých při ořezu došlo k umožnění průniku infekcí do stromů,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. Poškození stromů potvrdil i znalecký posudek, který nechala ČIŽP zpracovat Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Vzhledem k tomu, že součástí činnosti města je také péče a údržba městské zeleně, je nutné, aby jeho pracovníci znali správnou technologii provádění ořezu. „Tento zásah by u veřejnosti mohl mylně vyvolat dojem, že takovéto ořezy jsou provedeny správně,“ doplnil Kozubek.

Město se proti sankci uložené inspektory ČIŽP odvolalo. Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo a pokutu potvrdilo.

vyzaduji

vyzaduji

Zveřejněno: 01.03.2019 – Jana Jandová ; Přečteno 522 x
Vytisknout