Inspekce průmyslových zařízení v souladu se směrnicí o průmyslových emisích

 

Inspekce průmyslových zařízení v souladu se směrnicí o průmyslových emisíchCíl projektu: zorganizovat výměnu informací týkající se „nejlepších praxíí pro implementaci článku 23 směrnice o průmyslových emisích, s tím, že se vezmou v úvahu příručky o plánování inspekcí a hodnocení rizik, které již byly sítí IMPEL vypracovány a požadavky uvedené v článku 23:

 • zpracovat model inspekčního plánu

 • zpracovat model inspekčního programu

 • převedení všeobecného hodnocení rizik v článku 23 do praktických kritérií pro hodnocení rizik jako jsou praktické příklady

 • jak využít webovou aplikaci IMPEL pro hodnocení rizik v tomto kontextu

 • propojení neplánovaných a plánovaných inspekcí s inspekcemi vztahujícími se k ostatním inspekcím, které se vztahují k jiné legislativě životního prostředí (např. inspekce pod Seveso).

 • Příprava a zveřejňování inspekčních zpráv o inspekci


Aktivity:

 • sestavení projektové skupiny, která bude schválena na Valném shromáždění ve Varšavě

 • tři schůzky projektového týmu v roce 2012

 • workshop na Maltě v září 2012

 • příprava materiálů, které budou diskutovány na workshopu

 • vylepšit webovou aplikaci IMPEL na hodnocení rizik, při vzetí v úvahu v úvahu on line inspekčního programu

 • návrh příručky a průběžné zprávy pro Cluster 1 a Valné shromáždění

 • dokončit vývoj příručky na začátku roku 2013

 • možná druhá fáze projektu zaměřená na nástroj na základě internetu

Výstupy: příručka k implementaci článku 23 (IED) pro plánované inspekce vykonávané kompetentními orgány

možný nástroj na základě internetu


Vedoucí země: Skotsko


Projektový tým: Německo, Nizozemí, Slovinsko, Rumunsko, Česká republika a Francie

Zveřejněno: 02.11.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 1948 x
Vytisknout