Inspekce průmyslových instalací v souladu se Směrnicí průmyslových emisí (IED) – vypracování inspekčních programů souvisejících s programem IRAM a zasedání ohledně konference IMPEL

Cíle:

Paralelní schůze na konferenci IMPEL na Maltě zabývající se nejlepší praxí pro implementaci článku 23 směrnice IED, kdy budou brána v úvahu zjištění z inspekčního programu IED, metodologie Dělání správných věcí (DTRT) a metody integrovaného rizikového hodnocení (IRAM):

 • Inspekční plán
 • Kritéria pro posouzení rizika
 • Webová aplikace „Jak používat IMPEL IRAM“
 • Inspekční program
 • Propojení rutinních a nerutinních inspekcí s ostatními
 • Příprava a publikace inspekčních reportů

Procedury pro vytvoření inspekčních programů, které berou v potaz:

 • Rutinní inspekce
 • Nerutinní inspekce
 • Různé typy inspekcí
 • Odlišné inspekční autority
 • IT podpora (provázání s easyTools II)

Najít vhodné řešení pro plánování inspekčních činností s rizikem posouzení dat pomocí IT.

 • Vyřešit ukládání IRAM dat tak, aby byla při inspekčním plánování bez problémů dostupná každému členskému státu.
 • Definovat rozhraní mezi výstupem IRAM dat ve formátu xml, vstupem vybraných dat a ostatních databází členských států IMPEL.
 • Rozpracovat požadavky na IT nástroje inspekčních programů.
 • Vytvořit návrh podzimní schůze Klastru a Valného shromáždění v roce 2013 pro vyvinutí nástrojů a kroků potřebných k jejich uskutečnění.

Další cíle v následném projektu na rok 2014, pokud budou schváleny Valným shromážděním, jsou:

 • Vyvinout program s databází, která splní dané požadavky a bude kompatibilní s daty IRAM
 • Uveřejnit program pro vypracování inspekčních programů na webové stránky IMPEL
 • Zajistit že inspekční program a/nebo jeho nástroje budou ke stažení

Aktivity:

 • Příprava paralelního zasedání k IMPEL konferenci na Maltě nebo jiného workshopu.
 • Uskutečnění paralelního zasedání či workshopu.
 • Rozvoj procedur pro sestavení inspekčních programů.
 • Porovnání odlišných dat v databázích a procesních nástrojů k sestavování inspekčních programů.
 • Popis ukládání dat a procesního nástroje, který importuje IRAM soubory ve formátu xml a který vyhovuje potřebám inspekčního programu rizikového hodnocení.
 • Příprava návrhu IT nástroje Klastru a Valnému shromáždění.
Zveřejněno: 08.11.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 1431 x
Vytisknout