Informační systémy

Na základě zákona číslo 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy zveřejňujeme tyto informace:

1. Provozované informační systémy a používané datové prvky (§ 5, odst. 2, písm. h) zákona)

Neprovozujeme žádný informační systém V rámci resortu MŽP je provozován informační systém veřejné správy, a to "Jednotný informační systém o životním prostředí". Tento informační systém slučuje veškeré neprovozní informační systémy resortu.

2. Číselníky datových prvků (§ 5, odst. 2, písm f) zákona

Nejsme správci žádných číselníků datových prvků

 

 

 

Zveřejněno: 09.12.2003 –Admin Administrator ; Přečteno 79247 x
Vytisknout