Informace pro tisk

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Informace pro tisk

Česká inspekce životního prostředí spolupracuje od roku 1998 z pověření Ministerstva životního prostředí s Bavorským státním ministerstvem pro místní rozvoj a životní prostředí na projektu Twinning. Účastní se na něm i švédská a dánská Agentura ochrany životního prostředí. Projekt se blíží k závěru, který byl plánován na tento rok. Jeho účelem je posílení institucionálních struktur a regulační kapacity českých orgánů provádějících prosazování (vymáhání) práva životního prostředí a jejich přípravu k zavedení a prosazování legislativy Evropské unie.

Součástí projektu je “Simulace procesu IPPC” (Integrovaná prevence a omezování znečištění), který probíhal v několika etapách: Od léta 2000 se vypracovával návrh formuláře žádosti o IPPC povolení, který byl prezentován na semináři v listopadu roku 2000 v areálu společnosti Frantschach Pulp and Paper ve Štětí. Poté FPP "žádost" vyplnil a opatřil bohatou podkladovou dokumentací. Finální verze žádosti byla předložena v další části projektu "environmentálnímu soudu", který ji v procesu “veřejného slyšení” posoudil a schválil v březnu roku 2001, a to s přihlédnutím ke stanoviskům vydaným OHS Litoměřice, ČIŽP a veřejnosti. Veřejnost při tomto semináři představovala nevládní ekologická organizace Společnost pro trvale udržitelný život.

Závěrečný seminář, shrnující dosavadní výsledky se simulací procesu povolení IPPC, probíhá v tomto týdnu ve středu a ve čtvrtek, tedy od 25. dubna od 9,00 hod. do 26. dubna do 13, 00 hod v budově Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice, místnost č. 900. Cílem je představit výsledky procesu simulace povolení IPPC, kontext v ČR a ve Švédsku a přínos pro současnou praxi.

Semináře se kromě pracovníků ČIŽP a projektu Twinning účastní zástupci Ministerstva životního prostředí, Českého ekologického ústavu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, představitelé průmyslových svazů, představitelé krajů, zástupci firmy Frantschach Pulp and Paper a švédští odborníci. Je možno zde získat informace o projektu Twinning, záměrech a roli ČIŽP při tomto projektu. Bude se zde hovořit o zkušenostech švédských odborníků se simulací procesu IPPC, o integrovaném povolování ve Švédsku a roli švédské environmentální agentury v tomto procesu. Dále o vlivu procesu simulace na aktuální postoj MŽP, o připravovaném zákonu o IPPC, o procesu IPPC z pohledu veřejnosti atd.

Na seminář srdečně zveme i zástupce sdělovacích prostředků.

 

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
Praze dne 25. dubna 2001

Zveřejněno: 01.05.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 10517 x
Vytisknout