Informace o úniku generátorového oleje v areálu Jaderné elektrárny Temelín

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


V pátek 4. 8. 2000 došlo k úniku generátorového oleje v areálu JETE, zpráva o úniku byla nahlášena OI ČIŽP České Budějovice ekologem JETE Ing. Fechtnerovou.
Při zkouškách havarijního vlivu, které provádela Škoda Praha, došlo ve strojovně k úniku generátorového oleje na podlahu strojovny a zčásti k jeho úniku do kanalizace JETE. Uniklý olej byl následne zachycen v pojistných nádržích v Býšově. Produkt byl z hladiny odsáván do sudu, zčásti zachycen sorbčními materiály. Dále z důvodu nebezpečí zvýšených srážek je pravidelně odsávána voda z nádrží a dopravována na ČOV průmyslových odpadních vod k předčištění. Kvalita vody je analyticky sledována. Přestože nedošlo k úniku mimo pojistné nádrže byly vybudovány 2 norné stěny před retenční nádrží, na norných stěnách nebyla zjištěna přítomnost ropných látek. Dne 6. 8. 2000 provedl pracovník OI ČIŽP České Budějovice kontrolu provedených opatření a bylo zjištěno, že nedošlo k úniku oleje mimo areál JETE. Celkové množství uniklého generátorového oleje a příčinu úniku šetří havarijní skupina JETE a podrobná zpráva bude zaslána OI ČIŽP České Budějovice.

Zveřejněno: 07.08.2000 –Admin Administrator ; Přečteno 10409 x
Vytisknout