Implementace EIA na základě správných příkladů

 Směrnice EIA vstoupila v platnost v roce 1985. Studie zabývají se efektivností EIA směrnice odhalila problematická místa při její aplikaci:
 • využití prahů

 • přeshraniční konzultace – různé postupy aplikované v členských zemích

 • kontrola kvality

 • monitoring

Z tohoto důvodu vznikl projekt, ve kterém by měly být zodpovězeny tyto otázky:

 • Jakým způsobem by se měly členské státy vypořádat s aspekty jako je prověřování a „salámová metoda“?

 • Jak jsou brány výsledky procesu EIA v úvahu při rozhodování?

 • Jaké prahy by měly být aplikovány v režimu EIA?


Cílem projektu je:

 • porovnat jaký druh informací je požadován k určení, zda musí být vykonána EIA

 • výměna zkušeností, které postupy jsou používány při EIA (prověřování, rozsah, kumulace, „salámová metoda“)

 • identifikace dobré praxe

 • výměna informací o existujících příručkách


Bude vypracován dotazník a po analýze dotazníků proběhne workshop, kterého by se měly zúčastnit pracovníci, kteří mají zkušenosti s povolovacím procesem v rámci EIA


Projektový tým: vedoucí projektu – Rakousko, Itálie, Německo + další dva ČS.

Účastníci projektu: Experti z členských států a sekretariátu IMPELu

Začátek projektu: leden 2011

Workshop: září 2011

Průběžná zpráva: 3 průběžné zprávy během projektu

Závěrečná zpráva: schválení na GA na jaře 2012

Zveřejněno: 20.09.2010 –Lenka Doubková ; Přečteno 3533 x
Vytisknout