IMPEL setkání ohledně osvědčených postupů TFS

Cíle

  • Výměna informací, pracovních metod, případových studií a zkušeností
  • Informovat účastníky o novinkách
  • Posílit síť národních kontaktních bodů se podílejí na prosazování Směrnice o přepravě odpadů č. 1013/2006

Pro zlepšení činností k prosazení právních nařízení o přepravě odpadů a podpořit jednotné uplatňování ustanovení této směrnice.

Zveřejněno: 25.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1178 x
Vytisknout