IMPEL prezentoval svoji práci v průběhu Mezinárodního semináře o odpadovém hospodářství v Moskvě

Ve středu 28. července zástupci organizace  IMPEL prezentovali nejlepší evropskou praxi v odpadovém hospodářství: možnou kombinaci přístupů k ochraně životního prostředí. Seminář byl organizovaný Ruským ministerstvem přírodních zdrojů a ekologie  ve spolupráci s Delegací EU v Rusku a Velvyslanectvím Německa, Francie, Finska a Nizozemí .  Diskuse vedli evropští a ruští experti, cílem byla výměna právních řešení a dobré praxe v oblasti managementu zpracování odpadů z domácností a průmyslových odpadů a byly prezentovány zkušenosti z různých regionů Ruska.

Zástupci organizace IMPEL byli pozváni, aby prezentovali svoji práci a činnosti v oblasti odpadového hospodářství.  Katie Olley,  ze Skotské agentury životního prostředí,  která je zároveň projektovou vedoucí IMPEL projektu Prosazovací akce,  se zaměřila na informování o projektu a práci expertní skupiny pro odpady a přeshraniční přepravu odpadů. Prezentace byla výborně přijata a Katie Olley se následně setkala s kontaktní osobou pro Basilejskou úmluvu Ruska,  která byla otevřená k dalším společným akcím a budování kapacit mezi regulátory.

Zdroj: IMPEL

 

Zveřejněno: 07.08.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1066 x
Vytisknout