Hradecké služby nezabezpečily odpady před smísením. Dostaly pokutu 180 tisíc korun

Kontroloři z Oblastního inspektorátu (OI) České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v HradciKrálové uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti Hradecké služby a.s., která nejednala v souladu se schváleným provozním řádem při provozu zařízení „Překládací stanice komunálního odpadu Temešvár “.

„Společnost nezabezpečila odpady, konkrétně plastové obaly, směsné stavební a demoliční odpady a směs komunálních odpadů přijatých do  zařízení před jejich smísením. Množství odpadů, které bylo vzájemně smícháno, činilo cca deset procent z celkového množství 290 tun zde soustředěných odpadů,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel OI ČIŽP v Hradci Králové.

Společnost Hradecké služby a.s. podle něj také přijímala odpady do zařízení nebo z něj odpady předávala mimo provozní dobu stanovenou ve schváleném provozním řádu. „V době mimo provozní dobu bylo do zařízení přijato celkem 85,6 tun odpadů a ze zařízení odvezeno celkem 132,6 tun odpadů,“ doplnil Trávníček. Společnost zároveň postupovala v rozporu se zákonem o odpadech, když nepodala pravdivé a úplně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015.

Společnost Hradecké služby a.s. se vůči rozhodnutí ČIŽP odvolala, odvolací orgán (MŽP)však rozhodnutí ČIŽP potvrdil a pokuta nabyla právní moci.

Hradecké služby nezabezpečily odpady před smísením

 
Hradecké služby nezabezpečily odpady před smísením

Zveřejněno: 22.05.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 600 x
Vytisknout