Havarijní služba České inspekce životního prostředí

Praha, 16. září 2014 – Zaměstnanci České inspekce životního prostředí (ČIŽP) byli ve dnech 3. – 4. září 2014 proškoleni v ovládání speciálního automobilu značky Toyota Hilux a jeho vybavení a v ovládání motorového člunu, který je nedílnou součástí výše uvedeného terénního vozu.  Nové vybavení bude sloužit k výjezdům na havarijní události a taktéž ke kontrolní činnosti. Díky novým inspekčním vozům a jejich příslušenství se inspektoři ČIŽP lépe dostanou na místo havárie a budou moci celou záležitost lépe a rychleji prošetřit.

V současné době vlastní Česká inspekce životního prostředí tři inspekční vozy s vybavením, které byly dislokovány do oblastních inspektorátů (OI) v Olomouci, Českých Budějovicích a v Praze.  Výběr lokalit OI v Olomouci a Českých Budějovicích byl dán větší pravděpodobností vzniku povodní, výběr OI v Praze byl z důvodu možnosti zapůjčení do dalších krajů vzhledem k centrální poloze. Je však nutné podotknout, že terénní vozidlo s člunem může být dle potřeby přemístěno během dvou až čtyř hodin do příslušného oblastního inspektorátu, kde se vyskytne povodeň nebo její hrozba, případně jiná havarijní událost. Motorový člun však neslouží k záchraně obyvatelstva, ale k případnému odběru vzorků kontaminované vody při povodni nebo k dostupnosti na jinak nepřístupná místa pro provedení potřebné kontroly. Pořízení tří terénních vozů značky Toyota Hilux stálo 2 323 926,-  Kč včetně DPH, pořízení třech motorových člunů stálo 233 530,- Kč včetně DPH.

Česká inspekce životního prostředí je odborný orgán, který dozoruje respektování zákonných norem v oblasti životního prostředí. V případě živelných pohrom jako byly např. povodně v loňském roce, se úkoly inspekce mění. ČIŽP v takových případech zajišťuje sběr dat a přenos informací o aktuální situaci v postižených místech resp. regionech pro rozhodování Ústřední protipovodňové komise a pro Krizový štáb. Jedná se o dílčí funkci inspekce, kterou přispívá k rozhodování ústředních orgánů při krizovém řízení a zvládání krizové situace. Česká inspekce životního prostředí je zároveň v rámci Integrovaného záchranného systému smluvním partnerem Hasičského záchranného sboru.

Při loňských povodních se však ukázalo technické vybavení ČIŽP jako nedostatečné. Česká inspekce životního prostředí byla ze strany Ministerstva životního prostředí resp. Ústřední povodňové komise žádána o relevantní informace, které však mohla získat a ověřit pouze na místě, nicméně technické možnosti ČIŽP dostat se na místo byly velmi omezené. Z toho důvodu Česká inspekce životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí postupně vybavuje oblastní inspektoráty touto technikou.

Kontakt pro více informací:

 

Mgr. Pavla Sibřinová

Tisková mluvčí

Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností

Česká inspekce životního prostředí

 

tel.: +420 222 860 348

mobil: +420 731 405 072

e-mail: sibrinova_pavla@cizp.cz

 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

Foto: ČIŽP

IMG_1105.jpg DSC_0121.jpg IMG_1020.jpg IMG_1027.jpg

Zveřejněno: 16.09.2014 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 1565 x
Vytisknout