Havárie železničních cisteren s benzínem v Brně - Modřicích

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dne 21. dubna 1998 došlo po 19 hodině k vykolejení pěti železničních cisteren s obsahem benzinu. Dvě železniční cisterny se převrátily ve stanici ČD Brno - Modřice, okres Brno venkov. Příčinou vykolejení vozů byla pravděpodobně prasklá kolejnice. Z odzvdušňovacích ventilů po dobu asi 2 hodin vyteklo do kolejiště asi 1 000 - 1 500 l benzinu. Ve vzdálenosti 60 m od místa nehody teče potok, do něhož benzin nevnikl. Benzin zasákl do kolejiště, kde je pod ložem kolejiště spraš o mocnosti zhruba 10 m v níž se benzin zachytil. Kontaminace, která nemá s ohledem na množství uniklého benzinu, větší rozsah, bude likvidována v následujících dnech v souvislosti s výstavbou mezinárodního železničního koridoru.

V Praze dne 23. 4. 1998
Informaci zpracovalo: OOV Ř ČIŽP
Zveřejněno: 26.08.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 11068 x
Vytisknout