GMO 2012

Na mapce České republiky je v číslech uveden počet subjektů, které nakládají s GMO ve smyslu zákona č. 78/2004 Sb.,v platném znění k určitému datu.
V kroužku je uveden aktuální počet subjektů, které nakládají v režimu tzv. „UZAVŘENÉHO NAKLÁDÁNÍ“, což se týká především laboratoří různého zaměření, které jsou zařízeny tak, aby GM organismy se nedostaly do vnějšího (životního) prostředí, ale týká se to také výrobních podniků, které nakládají s GMO.
V obdélníku je uveden počet subjektů, které nakládají v režimu tzv. „UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ (jinak „polními pokusy“). Zde jsou za velmi striktních a definovaných podmínek pěstovány GMVR (geneticky modifikované vyšší rostliny) v životním prostředí, a je na nich prováděn výzkum. V současnosti jsou v ČR povoleny polní pokusy s GM kukuřicí, bramborami, lnem, hrachem, tabákem, slivoní, ječmenem a cukrovou řepou.
V zaobleném obdélníku je uvedena výměra plochy v [ha] v rámci jednotlivých krajů, pěstované GM kukuřice MON 810 v roce 2012, (povolené v EU i ČR), v režimu tzv. „ UVADĚNÍ DO OBĚHU“. MZe stanovilo podmínky, za kterých je možno povolené GM plodiny pěstovat. Týká se to GM kukuřice MON 810 a GM brambor Amflora(v roce 2012 se nepěstovaly!).
Z uvedených údajů plyne, že v roce 2012 bylo v ČR  42 pěstitelů (pokles o 35,4% oproti roku 2011(65 pěstitelů)) a celková výměra plochy, na které se pěstovaly GM plodiny (pouze kukuřice), byla zaokrouhleně 3050 ha, což představuje oproti loňské výměře pokles o 39,85 %.

Subjekty nakládající s GMO v ČR 2012

Vytisknout